suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksessa ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelut ...

Toimi näin

Lisätietoja voit kysyä Porin peruskoulujen rehtoreilta tai Sivistyksen toimialasta toimistonhoitajalta puhelimitse tai sähköpostitse. Porin kaupungin vaihteen kautta tavoitat henkilöt, jotka haluat tavoittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Mikäli oppilas ei pysty suorittamaan jonkin oppiaineen oppimäärää hyväksytysti yleisten tavoitteiden mukaan, voidaan oppilaan oppimäärä eli tavoitteet kyseisessä oppiaineessa yksilöllistää.

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet kuvataan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS:ssa). Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tuetaan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen tai perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022