suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Lopella opetuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita yksittäisessä oppiaineessa, oppimäärä voidaan yksilöllistää. Oppimäärää ei voida kuitenkaan yksilöllistää motivaation puutteen, puutteellisen opiskelutekniikan tai poissaolojen takia, vaan näissä asioissa on tukea annettava muilla sopivilla tavoilla.

Oppiaineen yksilöllistäminen edellyttää, että

- oppilaalle on tehty pedagoginen selvitys, jossa arvioidaan, ettei oppilas tukitoimista huolimatta / opiskelun erityisiä painoalueita käyttäen saavuta oppiaineessa yleisen oppimäärän tavoitteita hyväksytysti,

- tarvittaessa pyydetään asiantuntijalausunto liitettäväksi pedagogiseen selvitykseen,

- oppilaalle tehdään pedagogisen selvityksen perusteella erityisen tuen päätös,

- oppilaalle laadittavaan HOJKSiin kuvataan yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja oppilaan edistymisen, seurannan ja arvioinnin periaatteet,

- mikäli tulee tarvetta lisätä tai vähentää niiden oppiaineiden määrää, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä, tulee oppilaalle tehdä uusi erityisen tuen päätös.

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta on käytävä ilmi, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLopen kunta
Palvelusta vastaaLopen kunta
Alue Loppi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 16.3.2020