suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemin kaupunki

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Kemi
  • Julkinen palvelu

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu yleisen tai tehostetun tuen keinoin. Erityinen tuki on erityisopetusta, joka muodostuu pedagogisesta oppimisen tuesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta koulunkäynnin tuesta. Erityisen tuen keinot ja menetelmät voivat vaihdella suuresti eri oppilaiden välillä ja siksi erityinen tuki suunnitellaan opp ...

Toimi näin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Palvelun toteuttaa

Kemin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kemin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kemin kaupunki
Päivitetty: 13.11.2020