suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu yleisen tai tehostetun tuen keinoin. Erityinen tuki on erityisopetusta, joka muodostuu pedagogisesta oppimisen tuesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta koulunkäynnin tuesta. Erityisen tuen keinot ja menetelmät voivat vaihdella suuresti eri oppilaiden välillä ja siksi erityinen tuki suunnitellaan oppilaskohtaisesti. Erityisen tuen muodot voivat vaihdella suuresti myös eri oppiaineiden välillä ja osa pedagogisesta tuesta voi olla lyhytaikaista, yksittäiseen oppiaineeseen suunnattua tukea.

Jokaiselle erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Siinä määritellään mm. opiskelun erityiset painoalueet, edistymisen seuranta ja arviointitavat ja muut pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt ja työskentelytavat. Mikäli oppilas opiskelee oppiainetta yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään HOJKS:ssa.

Oppiaineen yksilöllistäminen on mahdollista, jos oppilas ei kaikesta tuesta huolimatta kykene saavuttamaan oppiaineen keskeisiä sisältöjä hyväksytysti eli arvosanaa 5. Kieli- tai kulttuuritausta, poissaolot tai esimerkiksi motivaation puute eivät sellaisenaan voi olla syynä oppiaineen yksilöllistämiseen.

Opettajan on arvioitava oppilaan opiskelua suhteessa yleisopetuksen tavoitteisiin, mikäli oppiainetta ei ole yksilöllistetty. Mikäli arvosana on parempi kuin arvosana 4, oppiainetta ei voi yksilöllistää. Jos oppiaine yksilöllistetään, edetään samoin kuin siirryttäessä tehostetusta tuesta erityiseen tukeen: pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös, HOJKS ja oppiaineen yksilöllistäminen.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 7.10.2021