suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Mikäli tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta ja eriyttämisestä huolimatta ole mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Oppimäärän yksilöllistämiselle ei ole edellytyksiä, jos oppilas pystyy etenemään oppiaineissa vuosiluokalta seuraavalle tehostetun tuen keinoin.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Yksilöllistäminen tehdään oppiaine kerrallaan, ei kokonaisuuksina (esim. kielet). Erityisen tuen päätöksessä määrätään yksilöllistämisestä ja määritellään ne oppiaineet, joissa oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan HOJKSissa (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Yksilöllistetyn oppiaineen lisääminen tai vähentäminen edellyttää uutta erityisen tuen päätöstä ja pedagogisen selvityksen tekemistä.

Oppimäärän yksilöllistäminen on aina ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Oppiaineen vapauttamiseen tulee olla hyvin painavat syyt.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuvan kunta
Palvelusta vastaaJuvan kunta
Alue Juva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 23.4.2021