suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Yksilöllistetty oppimäärä

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Juuan kunnan peruskoulussa yksilöllistettyyn oppimäärään siirrytään, kun oppilaalle annettulla tehostetulla tuella ei ole saavutettu oppimiselle asetettuja tavoitteita. Luokan-, aineen- tai erityisopettaja laatii oppilaalle pedagogisen selvityksen, joka käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä. Kuultuaan oppilasta ja huoltajaa rehtori tekee erityisen tuen päätöksen. Sivistysjohtaja tekee päätöksen pi ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen tai perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021