suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yksilöllistetty oppimäärä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Juuan kunta
Alue: Juuka
Palvelun kieli: suomi

Juuan kunnan peruskoulussa yksilöllistettyyn oppimäärään siirrytään, kun oppilaalle annettulla tehostetulla tuella ei ole saavutettu oppimiselle asetettuja tavoitteita. Luokan-, aineen- tai erityisopettaja laatii oppilaalle pedagogisen selvityksen, joka käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä. Kuultuaan oppilasta ja huoltajaa rehtori tekee erityisen tuen päätöksen. Sivistysjohtaja tekee päätöksen pienluokkasiirroissa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.


Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.


Palvelun toteuttaa: 
Juuan kunta