suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Yhteistyö- ja palvelusopimuksiin perustuvat avustukset järjestöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Yhteistyö- ja palvelusopimukset kaupungin ja järjestöjen välillä ovat aina kohdennettuja ja harkinnanvaraisia. Sopimukset laaditaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan ja myöntämistä ohjaavat kansallisten ja EU:n säädösten lisäksi vuosittain vahvistettava Rovaniemen kaupungin talousarvio. Avustuksia myönnettäessä myöntävä taho huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Aloite yhteistyö- tai palvelusopimuksen tekemisestä voi tulla kaupungin henkilöstöltä, luottamushenkilöltä tai yhdistykseltä. Aloite kirjataan asianhallintajärjestelmään. Sopimusten valmistelusta ja sopimusneuvottelusta vastaa se toimiala, jonka toimialaan yhdistys liittyy. Jos sopimus koskee useampaa toimialaa, sovitaan valmisteluvastuusta tapauskohtaisesti. Sopimuksen solmimisen yhteydessä toimiala/toimialat nimittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvan asiantuntijan ja tälle varahenkilön. Henkilö on kaupungin ja yhdistyksen välisessä yhteistyössä toteutettavan toiminnan substanssiasiantuntija.

Yhteistyö- ja palvelusopimuksiin perustuvien avustusten tarkemmat määritelmät ja tiedot on kirjattu Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteet -asiakirjaan s.11. Asiakirjaan on määritelty: Sopimuksen vähimmäissisältö, sopimukseen sisältyvät ehdot, sopimuksen irtisanominen, sopimuksen seuranta, toimialan nimittämän sopimuksen yhteyshenkilön rooli.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 4.1.2022