suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Yhteisön kokouksen koollekutsuminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto (AVI) voi oikeuttaa kutsumaan koolle yhteisön kokouksen, jos lakia tai muuta määräystä kokouksen koollekutsumisesta ei ole noudatettu.

Osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön yhtiökokous

Aluehallintoviraston (AVI) on osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä oikeutettava hakija kutsumaan koolle yhteisön kokous yhtiön kustannuksella, jos kokousta ei kutsuta koolle, vaikka kokous tulisi lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaan kutsua koolle. Näin myös, jos kokouskutsusta voimassa olevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu. Hakemuksen koollekutsumisesta voi tehdä hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, isännöitsijä, toiminnantarkastaja, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja.

Asuntokauppalain mukainen osakkeenostajien kokous

AVIn on yhtiön hallituksen jäsenen, tilintarkastajan, osakkeenomistajan tai osakkeenostajan hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan koolle asuntokauppalain mukainen osakkeenostajien kokous yhtiön kustannuksella, jos osakeyhtiön hallitus ei ole kutsunut kokousta koolle viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset.

Osuuskunnan kokous

AVIn on osuuskunnan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan osuuskunnan kokous koolle osuuskunnan kustannuksella, jos kokousta ei ole kutsuttu koolle, vaikka kokous olisi tullut osuuskuntalain, osuuskunnan sääntöjen tai osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan pitää.

Asumisoikeusyhdistyksen kokous

AVIn on asumisoikeusyhdistyksen hallituksen jäsenen, isännöitsijän, tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja yhdistyksen jäsenen hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan koolle asumisoikeusyhdistyksen kokous yhdistyksen kustannuksella, jollei kokousta, joka asumisyhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen tai kokouksen päätöksen mukaan on pidettävä, ole kutsuttu säädetyssä järjestyksessä koolle.

Yhdistyksen kokous

AVIn on oikeutettava yhdistyksen kokousta vaatinut yhdistyksen jäsen kutsumaan yhdistyksen kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoitettava yhdistyksen hallitus siihen sakon uhalla.

Toimi näin

Voit hakea oikeutta yhteisön kokouksen koollekutsumiseen sekä yhdistyksen hallituksen velvoittamiseen koollekutsumiseen kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella.

Liitä hakemukseen:

 • jäljennös yhteisön rekisteriotteesta (ei saa olla 3 kuukautta vanhempi)
 • jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai yhteisön säännöistä
 • selvitys hakijan oikeudesta tehdä hakemus (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos ne eivät ilmene yhteisön rekisteriotteesta
 • jäljennös hallitukselle toimitetusta kokouskutsuvaatimuksesta (osakkeenomistajien tai jäsenten vähemmistön osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n, osuuskuntalain 4 luvun 4 §:n 2 momentin, asumis-oikeusyhdistyslain 17 §:n ja yhdistyslain 20 §:n 2 momentin nojalla vaatima kokous)
 • selvitys asuinhuoneistojen luovutuksesta (asuntokauppalain 20 §:n mukainen osakkeenostajien kokous)
 • hakijan yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemus ja osoitus siitä, ettei kokousta ole kutsuttu koolle, vaikka lain tai muun säännöksen mukaan olisi tullut kutsua.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Käsittelyaika

Noin 3 kuukautta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020