suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Heinolassa päätöksen tekee lupa- ja valvontalautakunta. Sijoittamisesta päätettäessä kiinnitetään huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Päätös sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Toimi näin

Mikäli et pääse sopimukseen kiinteistön omistajan kanssa, hae sijoituslupaa vapaamuotoisella hakemuksella. Liitä mukaan kartta, johon on merkitty kaksi (2) vaihtoehtoista reittiehdotusta. Perustele vaihtoehdot ja tee tarvittaessa kustannuslaskelma. Jätä hakemus liitteineen rakennusvalvontaan. Maastokatselmusten ja vastineiden jälkeen asia käsitellään lupa- ja valvontalautakunnassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

MRL 161 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Perustiedot

Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 18.12.2019