suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Geologian tutkimuskeskus - GTK

Yhdyskuntarakentamisen geotieto – kustannussäästöjä ja ennustettavuutta yhdyskuntasuunnitteluun

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kaupunkiympäristöjen maankäytön suunnittelussa geologia on yhä enemmän haaste. Väylä- ja infrahankkeissa geologisella tiedolla voidaan ennakoida riskejä ja samalla arvioida luotettavammin kustannuksia. Tarjoamme kaavoittajille, kunnille ja suunnittelusektorin ammattilaisille yhdyskuntasuunnittelua tukevia palveluja seuraavasti:

• Rakennusgeologinen maa- ja kallioperäkartoitus

• Maa- ja kallioperän rakennettavuusmallien laadinta ja tietojen harmonisointi

• Selvitykset hienorakeisten maalajien kerrosjärjestyksestä ja ominaisuuksista

• Kallio- ja väylärakentamiseen liittyvät esiselvitykset ja

tutkimukset

• Kaavoitukseen, maankäyttöön ja ympäristöön liittyvät

kallioperägeologiset selvitykset

• Geofysikaaliset kallion rikkonaisuus ja –laatututkimukset

• Ympäristöriskinarvioinnit

• Kiviaines- ja rakennuskivi-inventoinnit

Palveluilla tuotettu tieto on tarkemmasta määrittelystä riippuen hyödynnettävissä vaihtoehtojen alustavassa vertailussa ja myös kohteellisissa kustannuslaskelmissa.

Toimi näin

Yhteydenotot ja tiedustelut rakennusgeologia@gtk.fi sähköpostin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Palvelut ovat maksullisia ja niiden hinta määräytyy kohteen mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaGeologian tutkimuskeskus - GTK
Palvelusta vastaaGeologian tutkimuskeskus - GTK
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Geologian tutkimuskeskus - GTK
Päivitetty: 18.2.2020