suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Geologian tutkimuskeskus - GTK

Ydinenergiasektorin geologiset tutkimukset

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palvelu sisältää ydinvoimalaitospaikan sekä ydinjätteiden loppusijoituspaikan rakentamisen soveltuvuuden arviointiin liittyviä geotieteellisiä tutkimuksia aina paikanvalinnasta varsinaisen paikkatutkimuksiin sekä pitkäaikaisturvallisuuden arviointiin kotimaisissa ja ulkomaisissa projekteissa. Palvelu sisältää monipuolisen poikkitieteellisen geologisen tutkimuksen, jota tarvitaan ydinenergialaitoksen elinkaaren eri vaiheissa.

• Geologinen tiedonkeruu, kartoitus, mallinnus ja tulkinta

• Maaperän ja kallioperän geofysikaaliset mittaukset ja tulkinnat

• Geokemiallinen ja hydrogeologinen tutkimus ja mallinnus

• Merigeologinen luotaus ja tulkinta

• Materiaalitutkimus mm. bentoniitti ja kuparin korroosio

• Analyysipalvelut mm. kokokivi, mineraali ja pohjavesimääritykset

• Isotooppi ja ajoitustutkimukset

• Kallion termiset ominaisuudet

• Tiedonhallintaratkaisut ja projektinjohtaminen

Palvelu toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Toteutamme kattavasti tutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja koordinoinnista aina tuloksien tulkintoihin ja tiedonhallintaratkaisuihin sekä saatujen tulosten raportointiin.

Palvelun avulla tuotetaan asiakkaan tarvitsemaa tietoa projektin toteutukseen, soveltuvuuteen ja turvallisuuteen. Vähennetään teknisiä ja taloudellisia epävarmuustekijöitä ja lisätään ydinenergian yleistä hyväksyttävyyttä.

Toimi näin

Yhteydenotto ydinjatehuolto@gtk.fi sähköpostin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaGeologian tutkimuskeskus - GTK
Palvelusta vastaaGeologian tutkimuskeskus - GTK
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Geologian tutkimuskeskus - GTK
Päivitetty: 22.4.2022