suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Vuorotteluvapaalle jääminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vuorotteluvapaa on työnantajan kanssa sovittava järjestely pidemmästä vapaasta, jossa vapaudut määräajaksi palvelussuhteeseesi kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Työnantajasi sitoutuu palkkaamaan vapaatasi vastaavaksi ajaksi TE-palveluihin ilmoittautuneen työttömän työnhakijan.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan pidentämisestä täytyy sopia ...

Toimi näin

Selvitä hyvissä ajoin ennen vuorottelusopimuksen tekemistä työttömyysturvan maksajan kanssa, riittääkö työhistoriasi vuorotteluvapaalle jäämiseen. Ota myös yhteyttä TE-toimistoon vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi.

Sovi vapaasta kirjallisesti työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasopimuksella. Toimita kolmena kappaleena täytetystä ja molempien allekirjoittamasta sopimuksesta yksi kappale TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Lähetä TE-toimistoon myös sijaisesi työsopimus, määräyskirja tai muu luotettava selvitys hänen palkkaamisestaan vuorotteluvapaasi ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta voit jäädä vuorotteluvapaalle, sinun on oltava työ- tai virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Sinun täytyy tehdä työtä kokoaikaisesti tai työaikasi on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Päätoiminen yrittäjä ei voi jäädä vuorotteluvapaalle.

Et voi jäädä vuorotteluvapaalta suoraan eläkkeelle.

Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Voit jäädä vuorotteluvapaalle, jos olet ollut ennen vuorotteluvapaata 20 vuotta työssä. Tästä ajasta enintään neljännes voi olla työntekoon rinnastettavaa aikaa eli aikaa, jolta on maksettu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa. Myös hoitovapaalla sekä varusmies- ja siviilipalveluksessa oloaika on työntekoon rinnastettavaa aikaa.

Jotta voit jäädä uudelle vuorotteluvapaalle, sinun on täytynyt kerryttää uutta työhistoriaa viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-palveluissa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voi palkata henkilön, joka on ollut työtön yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijainen voi olla myös alle 30-vuotias henkilö, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi sekä henkilö, joka on vuorotteluvapaan alussa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaisen on oltava työttömänä työnhakijana ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Palvelun toteuttaa

Työ- ja elinkeinotoimisto

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen TE-toimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto

Palvelusta vastaa

Työ- ja elinkeinotoimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 6.9.2023