suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Utajärven kunta

Vuokra-asunnot Utajärvellä

  • Palvelu
  • Utajärvi
  • Julkinen palvelu

Utajärven kunta sekä kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mäyrä ja Kiinteistö Oy Järvenneito omistavat yhteensä n. 190 vuokrattavaa asuntoa eri puolilla kuntataajamaa sekä Sanginkylällä ja Ahmasjärventiellä.

Asunnot ovat pääasiassa rivitalokohteita, myös kerrostaloasuntoja on valikoimassa.

Kunnan suoraan omistamat asunnot:

  • Palorivi, Laitilantie 11
  • Iltakoti, Ahmatie 7
  • Lepola, ...

Toimi näin

Asuntoihin haetaan asuntohakemuksella. Asuntohakemuksen liitteeksi toimitettava selvitykset tuloista ja varallisuudesta sekä verotuspäätöksen erittelyosa (yli 18-vuotiailta) sekä muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota.

Pyydä lisätietoja palvelusta isännöitsijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tausta ja lainsäädäntö

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat useimmiten valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota kuntalaisilleen vuokra-asuntoja, mutta kunnan tehtäviin kuuluu asunto-olojen kehittäminen alueellaan. Asunto-olojen kehittämisen tarkoituksena on turvata kuntalaisille mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen. Useimmat kunnat rakennuttavat vuokra-asuntoja ja tarjoavat niitä vuokrattaviksi joko suoraan kuntalaisilleen tai perustamansa vuokrataloyhtiön kautta.

Palvelun toteuttaa

Utajärven kunta

Palvelusta vastaa

Utajärven kunta
Tekstistä vastaa: Utajärven kunta
Päivitetty: 18.5.2022