suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Ulvilan kaupunki
Alue: Ulvila
Palvelun kieli: suomi

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset löytyvät kaupungin ilmoitustaululta kaupungintalolta ja yleisestä tietoverkosta. Ne poistetaan muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen.

Julkipantava ilmoitus on pantava ilmoitustaululle viipymättä. Jos tiedonannossa ilmoitetaan jokin määräaika, ilmoituksen saa ottaa pois, kun määräaika on kulunut. Muissa tapauksissa ilmoituksen on oltava taululla vähintään 14 päivää (Kuull 5 §).

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi tiedottaa voi tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi

• kuulutukset kokouksista (esim. valtuuston kokouksista on annettava yleisesti tieto, Kuntal 94 §)

• vaaliasiat

• kaavoitusta koskevat tiedoksiannot

Kuntalain 108 §:n mukaan moitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Asian luonne puolestaan voi edellyttää lyhyempää tai pidempää aikaa.

Henkilötietoja laitetaan ilmoitukseen ainoastaan siinä määrin, kuin tiedonsaannin kannalta on välttämätöntä. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta heti, kun ilmoitusaika päättyy.

Erityislaeissa on omia säännöksiä päätöksistä tiedottamisesta. Erityislakiin liittyvät lupapäätöslistat, joita lainsäädäntö edellyttää ja jotka kuuluvat julkipanomenettelyyn. Julkipanolla tarkoitetaan päätöksestä tiedottamista julkaisemalla etukäteen kuulutus siitä, milloin listalla olevat päätökset annetaan.


Toimi näin

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset löytyvät kaupungin ilmoitustaululta kaupungintalolta ja yleisestä tietoverkosta. Ne poistetaan muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia, mutta toistaiseksi sen on edelleen myös ylläpidettävä ilmoitustaulua virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon on virka-aikana vapaa pääsy. Kunnanhallitus vastaa siitä, että nähtävillä ovat kaikki ne asiakirjat, jotka laki määrää kiinnitettäviksi ilmoitustauluun. 

Kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa. Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.


Palvelun toteuttaa: 
Ulvilan kaupunki