suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät sähköiseltä ilmoitustaululta Kangasalan kaupungin verkkosivuilta.

Kangasala ylläpitää toistaiseksi myös virallista ilmoitustaulua, jossa julkaistaan ne kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset, joiden kohdalla erityislainsäädännössä näin määrätään. Ilmoitustaulu sijaitsee Kaupunginvirasto 1 -rakennuksessa. Kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa Kaupunginvirasto 1 aukioloaikoina.

Toimi näin

Kuulutukset ja ilmoitukset asiakirjoineen tulee toimittaa kaupungin viralliseen sähköposti- tai postiosoitteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 22.4.2020