suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Vihkimisoikeusrekisteristä annettavat otteet

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vihkimisoikeusrekisteristä voidaan kirjallisen pyynnön perusteella antaa tietoja vihkijästä, jolla on vihkimisoikeus.

Vihkimisoikeusrekisterissä on tiedot

  • vihkijöistä, joille on myönnetty vihkimisoikeus oman uskontokuntansa hakemuksesta
  • vihkijöistä, joille opetus- ja kulttuuriministeriö tai ulkoministeriö on tietyin ehdoin myöntänyt vihkimisoikeuden vihkiä ulkomailla
  • vihkijöistä, joille maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden vihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi.

Ote sisältää tiedot yhdyskunnan nimestä ja kotipaikasta sekä vihkijän nimen ja henkilötunnuksen. Lisäksi otteella on vihkimisoikeuden myöntämisen tai peruutuksen antopäivä, voimassaoloaika ja vihkimisoikeuden myöntänyt viranomainen. Joissain tapauksissa otteella voi olla tietoja vihkimisoikeudelle asetetuista ehdoista ja rajoituksista.

Avioliittolain mukaan kirkolliseen vihkimiseen on oikeus evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon papilla. Lisäksi siviilivihkimisen toimittamiseen on oikeus Digi- ja väestötietoviraston nimittämällä julkisella notaarilla, sekä käräjäoikeudessa laamannilla, käräjätuomarilla, käräjäviskaalilla sekä osalla käräjänotaareista. Näistä toimijoista ei ole erikseen tietoja vihkimisoikeusrekisterissä.

Toimi näin

Lähetä kirjallinen hakemus joko postitse tai sähköpostitse Digi- ja väestötietovirastoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ote voidaan antaa henkilölle, jolla on hyväksyttävä tarkoitus pyytää tietoja vihkimisoikeusrekisteristä.

Palvelu on maksullinen.

15 € / ote

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.12.2019