suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vihkimisoikeuden hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi hakea vihkimisoikeutta oman yhdyskuntansa jäsenelle.

Vihkimisoikeus voidaan myöntää rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan hakemuksesta sen täysi-ikäiselle jäsenelle. Hänen tulee olla perehtynyt vihkimisen edellytyksiin ja toimittamiseen sekä vihkijän velvollisuuksiin ja vastuuseen.

Toimi näin

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta toimittaa Digi- ja väestötietoviraston Oulun palvelupaikkaan hakemuksen, jossa ovat liitteinä

  • vihkijän suostumus vihkijänä toimimiseen
  • selvitys perehtyneisyydestä vihkijän tehtävään joko vihkijältä itseltään tai uskonnolliselta yhdyskunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vihkimisoikeutta voidaan hakea rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan täysi-ikäiselle jäsenelle. Henkilöltä tarvitaan kirjallinen suostumus vihkijänä toimimiseen. Lisäksi uskonnollisen yhdyskunnan tai henkilön itsensä täytyy antaa selvitys perehtyneisyydestä vihkimisen edellytyksiin ja toimittamiseen sekä vihkijän velvollisuuksiin ja vastuuseen. Ehtona vihkimisoikeuden myöntämiselle on, että henkilön toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 23.4.2020