suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keusote

Veteraanipalvelut

  • Palvelu
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Rintamaveteraanina tai sotainvalidina voit saada tarpeittesi mukaisesti kotona asumistasi tukevia sosiaalipalveluita ja kuntoutusta. Osana vanhusväestöä olet oikeutettu myös kaikkiin muihin kunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Sosiaalipalveluina on saatavissasi esimerkiksi

  • kotihoidon palveluita ja erilaisia tukipalveluita: kylvetys-, siivous- ja kauppapalveluita, vaatehuoltoa, kotisairaanhoitoa, jalkahoitoa, turvapuhelinpalvelua ja saattohoitoa kotona.
  • ateriapalvelua
  • tuettua kotona kuntoutumista
  • omaishoidon tukea
  • kuljetuspalveluita
  • pieniä asunnon muutostöitä: tukikaiteiden asentamista, porrasluiskia ja kynnysten poistoja.
  • asumispalveluita: palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja perhehoitoa.

Sotainvalidina voit saada lisäksi haitta-asteen suuruuden mukaista korvausta laitos- ja sairaanhoitoon sekä matkakuluihin. Tietyin edellytyksin sotainvalidin leskelle voidaan maksaa myös hautausavustusta ja huoltoeläkettä.

Kuntoutuspalveluina sinulle voidaan järjestää päiväkuntoutusta, muuta avokuntoutusta tai laitoskuntoutusta.

Lisäksi veteraanina ja sotainvalidina voit saada tukea ja avustusta omasta asuinkunnastasi tai veteraanijärjestöjesi kautta. Avustusten määrä ja toteutustapa vaihtelee paikkakunnittain.

Toimi näin

Veteraanipalveluja koskevissa asioissa voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi veteraanipalvelujen sosiaaliohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Veteraanien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus on suunnattu rintamatunnuksen omaaville veteraaneille sekä sotainvalideille (haitta-aste 10-20% tai suurempi).

Palvelujen myöntäminen perustuu henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen. Sosiaalipalveluja myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntoutuksen määrä ja kuntoutusmuoto perustuvat veteraanin toimintakykyluokkaan ja kuntoutuksen tavoitteisiin. Tulot tai varallisuus eivät vaikuta palvelujen myöntämiseen.

Palvelu on maksuton.

Sosiaalipalvelut ja kuntoutus ovat rintamaveteraaneille ja sotainvalideille pääsääntöisesti maksuttomia.

Asumispalveluissa maksettavaksi tulee asumisen kuluina vuokra ja siihen rinnastuvat kulut.

Maksuttomat terveyspalvelut:

- terveyskeskuslääkärikäynnit ovat veteraaneille ja sotainvalideille maksuttomia

- kunnallisen hammashoidon hoitomaksua ei peritä veteraaneilta eikä sotainvalideilta

Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut kokonaisuudessaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeusote
Palvelusta vastaaKeusote
Alue Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keusote
Päivitetty: 15.11.2021