suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Vesiviljelyeläinten terveyslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Toimijoilla, jotka kasvattavat vesiviljelyeläimiä (kalat, ravut, simpukat) elintarvikkeeksi, jatkokasvatukseen tai istutettavaksi, tulee eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta olla toiminnalleen terveyslupa. Myös perkaamoilla tulee olla terveyslupa, jos siellä perataan viljeltyjä kaloja, jotka ovat peräisin helposti leviävän eläintaudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta tai rajoitusvyöhykkeeltä. S ...

Toimi näin

Lomakkeet luvan hakemiseksi löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta.

Hakemuksessa on ilmoitettava toimijan kotipaikka ja yhteystiedot sekä niiden pitopaikkojen yhteystiedot, joissa harjoitettavaa toimintaa hakemus koskee. Hakemukseen on liitettävä kuvaus toiminnasta sekä jokaista pitopaikkaa ja perkaamoa koskeva kirjallinen kuvaus siitä, miten pitopaikassa tai perkaamossa ennalta ehkäistään, seurataan ja torjutaan eläintauteja (omavalvonnan kuvaus). Perkaamon toimintaa koskevaan omavalvonnan kuvaukseen on myös liitettävä yksityiskohtainen kuvaus toiminnassa syntyvien jätteiden ja jätevesien käsittelystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, jos omavalvonta katsotaan riittäväksi eläintautien havaitsemiseksi ja seuraamiseksi sekä niiden leviämisen estämiseksi tai vähentämiseksi, toiminta täyttää eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 21 §:ssä säädetyt vaatimukset luettelon pitämisestä ja toiminnasta ei aiheudu vakavaa vaaraa eläintautien leviämisestä. Lupa tulee olla voimassa ennen toiminnan aloittamista ja lupatiedot tulee pitää ajan tasalla.


Määräaika

Luvan tulee olla voimassa ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Noin kuukausi

Voimassaoloaika

Myönnetty lupa on voimassa toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Muut vastuuorganisaatiot

Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 18.12.2019