suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vesiosuuskunta-avustukset

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kuopion kaupunki
Alue: Kuopio
Palvelun kieli: suomi

Kuopion kaupunki avustaa ja toimii asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa. Avustettavien hankkeiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Tuen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti ja se voi maksimissaan olla 40 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Avustuksien tavoitteena on vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten vesihuoltohankkeiden toteuttaminen. Vesiosuuskunnalle myönnettävällä tuella pyritään mm. tasaamaan eri rakennusolosuhteista aiheutuvia kustannuseroja ja takaamaan mahdollisimman tasapuoliset liittymismaksut vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoihin eri puolilla Kuopiota.


Toimi näin

Kunnalta voi saada tietoa kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista.

Avustuksen myöntämisperiaatteet perustuvat Kuopion kaupunginvaltuuston päätökseen. Avustukset myönnetään vuosittain ja avustusta voi hakea vuosittain erillisellä avustushakemuslomakkeella. Avustukset myöntää Kuopion kaupunginhallitus.

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut valvoo avustusrahan käyttöä ja osallistuu rakennushankkeisiin ottamalla osaa työmaakokouksiin, eri työmaatarkastuksiin ja vastaanottotarkastukseen. Suunnittelupalvelut tarkistavat avustuksien perusteena olevat menotositteet laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistetun kirjanpidon pääkirjaotteen. Avustus maksetaan toteutuneiden, hyväksyttävien kustannusten perusteella vesihuoltolaitokselle. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10 000 eurolla.


Kenelle ja millä ehdoin

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja riippuvat mm. kunnan käyttötalousarvoista. Avustus myönnetään vesihuoltolaitokselle, jonka hanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten linjauksen mukaiseksi.


Tausta ja lainsäädäntö

Vesiosuuskunta on alueen asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Harvaan asutuissa kunnissa tai keskustojen ulkopuolella vesiosuuskunnat täydentävät kunnan vesilaitoksen toimintaa.

Vesiosuuskunnat voivat toimintansa alkuvaiheessa hakea tukea kunnalta. Lisäksi ne voivat hakea valtion tai Euroopan unionin investointitukea.

Kunta voi toimia osuuskunnan lainan takaajana, kustantaa suunnittelua ja toimia neuvojana. Vesiosuuskunnan normaalia toimintaa ei ylläpidetä kunnan varoin.


Palvelun toteuttaa: 
Kuopion kaupunki