suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Vesiliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Hae lupaa vapaamuotoisella hakemuksella tai tiedustele hakemuslomaketta ympäristövalvonnan toimipisteestä.

Toimita hakemus liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Jätä lupahakemus hyvissä ajoin ennen suunnitellun toiminnan aloitusajankohtaa.

Voimassaoloaika

Lupapäätös on määräaikainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 17.11.2023