suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Vesiliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tarvitset Oulun seudun ympäristötoimelta luvan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella.

Luvan tarvitset myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Useamman kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan tarvitset luvan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Lupa voidaan myöntää, mikäli tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Toimita lupahakemuksesi ajoissa Oulun seudun ympäristötoimeen.

Lisätietoja voit kysyä ympäristönsuojelun palvelevasta puhelimesta, asioimalla ympäristötalossa tai sähköpostitse osoitteesta ymparisto[at]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Et tarvitse lupaa, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä ”Oulun seudun ympäristötoimen taksa ja maksut”.

Tausta ja lainsäädäntö

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Alue Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 29.6.2022