suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vesiliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tarvitset Oulun seudun ympäristötoimelta luvan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella.

Tarvitset luvan myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupahakemuksen käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johto ...

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Hae lupaa ensisijaisesti ympäristönsuojelun sähköisessä asiointipalvelussa. Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös sähköpostitse tai postitse.

Jos tarvitset apua hakemuksen kanssa, ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajiin. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa voidaan myöntää, mikäli tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset. Toiminnasta ei myöskään saa aiheutua kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Tarvitset myös vesialueen omistajan suostumuksen vesialueen käyttöön.

Tausta ja lainsäädäntö

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 14.2.2024