suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Vesiliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai toiminnalle, jolle on myönnetty ympäristölupa.

Lupahakemus on vapaamuotoinen. Osoita Keuruuta tai Mänttä-Vilppulaa koskeva lupahakemus Keurusselän ympäristönsuojelujaostolle. Jos kilpailu tai harjoittelu pidetään usean kunnan alueella, toimita hakemus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tällöin toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on se, jonka toimialueella kilpailu tai harjoitus pääosin pidetään.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Vesiliikennelain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lisäksi luvan myöntäminen edellyttää vesialueen omistajan antamaa kirjallista suostumusta.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Vesiliikennelain mukainen lupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen suunnitellun toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on yleensä vähintään kolme (3) kuukautta kuulemis- ja valitusaikoineen.

Tausta ja lainsäädäntö

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu, Mänttä-Vilppula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 1.4.2022