suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vesilain mukainen päätös käyttöoikeudesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vesitalousluvan saaminen edellyttää oikeutta hankealueeseen. Jos alue ei ole hankkeesta vastaavan omistuksessa, tulee hakijalla olla niihin käyttöoikeus. Kyse voi olla esimerkiksi laiturin, padon ja putken sijoittamisesta toisen alueelle, toisen omistaman rakennelman käyttämisestä, toisen maa-alueen veden alle saattamisesta tai jopa alueen omaksi lunastamisesta. Ympäristöluvan saaminen ei edellytä samanlaisia alueoikeuksia; poikkeuksena on viemäriputken sijoittaminen toisen maa- tai vesialueelle.

Pääsääntöisesti käyttöoikeutta haetaan vesitalouslupahakemuksen yhteydessä. Pelkkää käyttöoikeutta on kuitenkin mahdollista hakea eräissä harvinaisemmissa tilanteissa. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta erikseen käsitellä myös seuraavan tyyppisiä käyttöoikeuspyyntöjä:

  • pintaveden ottamiseen toisen vesialueelta (VL 4:3)
  • pohjaveden ottamiseen toisen alueelta (VL 4:4)
  • käyttöoikeuden antaminen menetetyn käyttöoikeuden tilalle (VL 17:8 §)
  • vesilain voimaantulosäännöksissä sanotut aiemman lain mukaiset tilanteet (VL 19:18–19 §)

Käyttöoikeushakemuksen kohteen omistajille tiedotetaan erikseen kirjeellä ja heille varataan tilaisuus esittää muistutuksia hakemuksesta. Hakijalle varataan tilaisuus selityksen antamiseen tehdyistä muistutuksista. Aluehallintovirastolla on velvollisuus tiedottaa kiinteistötietojärjestelmän pitäjää merkittävimmistä lainvoiman saaneista käyttöoikeuspäätöksistä.

Toimi näin

Hae käyttöoikeutta korvausesityksineen vesitalouslupahakemuksen yhteydessä. Viemäriputken sijoittamista koskeva käyttöoikeushakemus tehdään kuitenkin ympäristölupahakemuksen yhteydessä.

Laadi ja toimita aluehallintovirastolle erillinen käyttöoikeushakemus korvausesityksineen sähköisenä. Käyttöoikeushakemukseen tulee liittää vesitalousasetuksessa (1560/2011) sanottujen perustietojen lisäksi asetuksen 15 §:n mukaiset kartat ja muut selvitykset käyttöoikeusalueista.

Hakemukseen on liitettävä lisäksi asetuksen 15 §:n mukaiset tiedot, jos hakemus koskee rakennuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset on säädetty vesilaissa.

Ehdot ja kriteerit on lueteltu vesilain 4 luvun 3–4 §:ssä, 17 luvun 8 §:ssä ja 19 luvun 18–19 §:ssä.

Palvelu on maksullinen.

Aluehallintovirasto perii hakijalta hakemuksen käsittelystä maksun. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä perittävä maksu on saman suuruinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 10.11.2020