suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Vesikulkuneuvojen sopimusrekisteröijäksi Traficomille

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Traficom vastaa vesikulkuneuvon ja sen moottorin rekisteröintitoiminnan järjestämisestä. Traficom hankkii rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä (sopimusrekisteröijä).

Sopimusrekisteröijän hoitamia avustavia tehtäviä ovat:

 • vesikulkuneuvon ja sen moottorin rekisteri-ilmoitusten vastaanotto ja vaadittavien tietojen tarkistaminen
 • rekisteri-ilmoitusta, vesikulkuneuvoa ja sen moottoria koskevien tietojen tallettaminen vesikulkuneuvorekisteriin
 • rekisteröintiasiakirjojen arkistoiminen sähköisesti
 • rekisteröintitodistuksen tilaaminen asiakkaalle sekä rekisteröintitapahtumaan välittömästi liittyvät muut avustavat tekniset tehtävät.

Sopimusrekisteröijä ei saa käsitellä sellaisia rekisteri-ilmoituksia, joihin liittyy rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arviointia eikä lopullista poistoa koskevia rekisteri-ilmoituksia, vaan sen tulee siirtää ne Traficomin ratkaistavaksi.

Toimi näin

Kuinka toimin, jos yritykseni haluaa vesikulkuneuvojen rekisteröijäksi?

 1. Tutustu ensin kumppanuuden yleisiin edellytyksiin.
 2. Tutustu vesikulkuneuvojen rekisteröinti- ja tiedonluovutussopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin, mm. tekniset vaatimukset ja tietoturva.
 3. Täytä hakemus vesikulkuneuvojen rekisteröimiseksi (B521) sekä yritys- ja vastuuhenkilölomake (B522) ja toimita ne sähköpostiosoitteeseen vene.rekisterointi (at) traficom.fi
 4. Tarkastamme, että sopimuskumppaniksi haluava yritys täyttää laissa säädetyt kumppaniksi pääsyn edellytykset. Tarvittaessa pyydämme yritykseltäsi lisäselvityksiä yrityksen luotettavuuden, asiantuntevuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi.
 5. Kun olemme todenneet yrityksen täyttävän vaatimukset, toimitamme rekisteröintisopimukset (kaksi kappaletta) liitteineen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
 6. Toimita sopimukset täytettyinä ja allekirjoitettuina liitteineen Traficomiin osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM
 7. Kun yrityksesi ilmoittamien henkilöiden luotettavuus on tarkistettu ja sopimus on hyväksytty, toimitamme käyttöoikeudet ilmoittamillesi rekisteröinnin

käyttöoikeusvastuuhenkilölle sekä rekisteröijille.

8. Käyttöoikeusvastuuhenkilö voi hakea myöhemmin myös muille yrityksen henkilöille käyttöoikeuksia yritys- ja vastuuhenkilölomakkeella tai

sähköisesti.

Saat tarkempia käytännön ohjeita sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Järjestämme uusille vesikulkuneuvojen rekisteröijille koulutusta erikseen sovittuina ajankohtina.

Kenelle ja millä ehdoin

Sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintitoiminnasta vastaavan ja rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arviointi

 • Liikenteen palveluista annetun lain V osan, 4 luvun 212 pykälässä säädetään sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintitoiminnasta vastaavan ja rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arvioinnista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 10.5.2021