suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Vesikulkuneuvojen sopimusrekisteröijäksi ryhtyminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen
Palvelun kieli suomi

Trafi vastaa vesikulkuneuvon ja sen moottorin rekisteröintitoiminnan järjestämisestä. Trafi hankkii rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä (sopimusrekisteröijä).

Sopimusrekisteröijän hoitamia avustavia tehtäviä ovat:

  • vesikulkuneuvon ja sen moottorin rekisteri-ilmoitusten vastaanotto ja vaadittavien tietojen tarkistaminen
  • rekisteri-ilmoitusta, vesikulkuneuvoa ja sen moottoria koskevien tietojen tallettaminen vesikulkuneuvorekisteriin
  • asiakirjojen lähettäminen digitoitavaksi ja arkistoitavaksi Trafille
  • rekisteröintitodistuksen tilaaminen asiakkaalle sekä rekisteröintitapahtumaan välittömästi liittyvät muut avustavat tekniset tehtävät

Sopimusrekisteröijä ei saa käsitellä sellaisia rekisteri-ilmoituksia, joihin liittyy rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arviointia eikä lopullista poistoa koskevia rekisteri-ilmoituksia, vaan sen tulee siirtää ne Trafin ratkaistavaksi.


Toimi näin

Kuinka toimin, jos yritykseni haluaa vesikulkuneuvojen rekisteröijäksi?

1. Tutustu ensin kumppanuuden yleisiin edellytyksiin (yllä)

2. Tutustu vesikulkuneuvojen rekisteröinti- ja tiedonluovutussopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin, mm. tekniset vaatimukset ja tietoturva.

3. Täytä hakemus vesikulkuneuvojen rekisteröimiseksi sekä yritys- ja vastuuhenkilölomake ja toimita ne sähköpostiosoitteeseen vene.rekisterointi (at) trafi.fi

4. Trafi tarkastaa, että sopimuskumppaniksi haluava yritys täyttää laissa säädetyt kumppaniksi pääsyn edellytykset. Tarvittaessa Trafi pyytää yritykseltä lisäselvityksiä yrityksen luotettavuuden, asiantuntevuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi.

5. Kun Trafi on todennut yrityksen täyttävän vaatimukset, toimittaa se yritykselle rekisteröintisopimukset (kaksi kappaletta) liitteineen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

6. Toimita sopimukset täytettyinä ja allekirjoitettuina liitteineen Trafiin osoitteeseen: Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Veneet ja rekisterit -yksikkö, PL 320, 00101 Helsinki

7. Kun yrityksen ilmoittamien henkilöiden luotettavuus on tarkistettu ja sopimus on hyväksytty, toimittaa Trafi vesikulkuneuvorekisterin käyttöoikeudet yrityksen ilmoittamille rekisteröinnin käyttöoikeusvastuuhenkilölle sekä rekisteröijille

8. Käyttöoikeusvastuuhenkilö voi hakea myöhemmin myös muille yrityksen henkilöille käyttöoikeuksia yritys- ja vastuuhenkilölomakkeella.

Trafi antaa tarkempia käytännön ohjeita sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Uusille vesikulkuneuvojen rekisteröijille järjestetään koulutusta erikseen sovittuina ajankohtina.


Kenelle ja millä ehdoin

Sopimusrekisteröijän yleiset edellytykset

  • Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 29 pykälässä on säädetty sopimusrekisteröijän yleisistä edellytyksistä.

Sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintitoiminnasta vastaavan ja rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arviointi

  • Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 30 pykälässä on säädetty sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintitoiminnasta vastaavan ja rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arvioinnista.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vesikulkuneuvorekisteristä


Palvelun toteuttaa: 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom