suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virtain kaupunki

Vesihuoltolaitos

  • Palvelu
  • Virrat
  • Julkinen palvelu

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Liittämisvelvollisuudella halutaan turvata vesihuoltolaitoksen taloudellinen ja asianmukainen toiminta ja huolehtia terveyden- ja ympäristönsuojelullisista seikoista. Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon, liitostöistä ja muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksista peritään maksuja.

Kunta tekee yhteistyötä alueensa vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Virtain vesihuoltolaitos vastaa puhtaasta vedestä Killinkosken alueella, Virtain alueen puhtaan veden jakelusta vastaa Virtain vesiosuuskunta.

Virtain vesihuoltolaitos vastaa tällä hetkellä hulevesiverkostoon liittymisestä. Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä.

Toimi näin

Kun kiinteistönomistajana haluat liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, käänny vesihuoltolaitoksen puoleen.

Vesihuoltolaitoksen vastaava hoitaja

Katja Kotalampi

puh. 03 485 1325

Vesihuoltolaitoksen varallaolo ympäri vuorokauden

puh. 03 485 1449

Kenelle ja millä ehdoin

Vesihuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVirtain kaupunki
Palvelusta vastaaVirtain kaupunki
Alue Virrat
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Virtain kaupunki
Päivitetty: 17.1.2020