suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Vesihuoltolain vapautukset

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolaitosten vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Toimi näin

Kiinteistön omistaja hakee vapautusta erillisellä lomakkeella. Haettaessa vapautusta jätevesiverkostosta, hakijan tulee täyttää lisäksi selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jos hakija hakee vapautusta vesijohtoverkostosta, tulee hänen toimittaa hakemuksen liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta, ellei kyseessä ole ns. kantovedellinen asunto.

Kenelle ja millä ehdoin

Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään, jos:

liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

sekä lisäksi vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä ja

jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet johdetaan pois ja käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 25.6.2020