suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos toimittaa puhdasta vettä Kalmarin kylätaajamaan sekä Pylkönmäen alueelle. Lisäksi useilla kyläkunnilla toimii omia vesiosuuskuntia. Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos vastaa jätevesien käsittelystä Saarijärven kaupungin asemakaava-alueen lisäksi seuraavilla kyläkunnilla: Linnankylä, Kalmarin kylä, Pylkönmäen keskustaajama ja Kolkanlahti. Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla kiinteistöjen on huolehdittava jätevedenpuhdistuksesta kiinteistökohtaisesti. Tarkempia ohjeita jätevedenpuhdistuksen vaatimuksista viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla saa ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Toimi näin

Vesi- ja viemäriliittymiä haetaan hakulomakkeella. Liitteeksi hakemukseen tarvitaan: kaavaote (asemakaava-alueella), peruskarttaote (haja-asutusalueella), asemapiirros. Liittymismaksu muodostuu voimassaolevien taksojen perusteella. Kiinteistön vesi- ja jätevesiliittymäsopimus/käyttösopimus siirretään kiinteistön luovutuksen yhteydessä sopimuksensiirtolomakkeella. Voit tulostaa liittymän hakulomakkeen sekä sopimuksen siirtolomakkeet kaupungin nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Esim. 100 m² omakotitalon viemäriin liittymismaksun määräytymisestä ( rakennus ei sijaitse kehittämisalueella) 100 x 6 x 1,78 + alv (24 %) = 1.324,32 €.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 7.9.2021