suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan (Kirkonkylä, Säviä).

Vesihuoltolaitoksen talousvesi on kokonaan laadultaan hyvälaatuista pohjavettä. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

Kunnassa on ympärivuotisesti käytössä myös talousveden jakelupiste, joka sijaitsee liikuntahallilla.

Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet käsitellään. Puhdistamolle otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivoliete jätteenkuljettajilta. Kuivattu jätevesiliete toimitetaan biolaitokselle, missä lietteestä tuotetaan kaasua ja sähköä.

Toimi näin

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon sekä vesihuoltopalveluiden käytöstä sovitaan liittymis- ja käyttösopimuksella. Uuden kiinteistön mahdollisuudesta liittyä verkostoon on sovittava hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen käynnistymistä vesihuoltolaitoksen esimiesten kanssa. Uudiskohteille sopimus tehdään, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

Kiinteistön omistajan/käyttäjän vaihdoksesta on ilmoitettava Pielaveden kunnan ympäristöosastolle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 28.1.2022