suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Loviisan kaupunki

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Loviisa
  • Julkinen palvelu

Mikäli kiinteistösi on vesihuollon toiminta-alueella, tulee sinun liittyä sen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Haja-asutusalueella vesihuolto on hoidettava itse. Jätevesilainsäädäntö on uusiutunut vuonna 2017.

Kiinteistön pitää liittyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella talousvesi- ja viemäriverkostoon. Myös vesiosuuskunnat ovat vesihuoltolaitoksia, mikäli niillä on hyväksytty toiminta-alue.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta kuultuaan kiinteistön omistajaa, kunnan terveydensuojeluviranomaista ja vesihuoltolaitosta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on mahdollista myöntää, jos liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi ja jos vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista.

Lisäksi käytettävissä on oltava riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestettävä ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella pitää uusia kun olet tekemässä rakennuslupaa vaativaa remonttia, rakennat vesivessan tai teet luvanvaraista vesi- ja viemärilaitteistojen korjausta tai muutosta sekä kun rakennus sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella.

Jätevesijärjestelmä tulee uusia nykyvaatimuksia vastaavaksi 31.10.2019 mennessä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske sinua, mikäli kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, olet syntynyt ennen 9.3.1943 tai kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Suunnitelma tulee liittää rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen myös, kun rakennetaan vesikäymälä olemassa olevaan rakennukseen, tai kun jätevesimäärä tai -laatu olennaisesti muuttuu. Jokaisella kiinteistöllä on lisäksi oltava kirjallinen selvitys sen jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Ne tulee säilyttää kiinteistöllä.

Tausta ja lainsäädäntö

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistössä käytetään kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLoviisan kaupunki
Palvelun toteuttaaLoviisan kaupunki
Alue Loviisa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Loviisan kaupunki
Päivitetty: 30.5.2019