suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun Vesi liikelaitos

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Keuruun Vesi liikelaitos huolehtii Keuruun kaupunginhallituksen hyväksymällä toiminta-alueella hyvälaatuisen veden hankinnasta, jakelusta sekä jätevesien viemäröinnistä ja riittävästä puhdistuksesta. Vesilaitoksen kehittäminen, toimintakunnon ylläpito ja uuden verkoston rakentaminen kuuluvat laitoksen ohjelmaan. Suunnitelmallisella ja tehokkaalla toiminnalla Keuruun Vesi pitää asiakkailta perittävät vesi- ja jätevesimaksut valtakunnallisesti kilpailukykyisinä.

Keuruun Vedellä on noin 2450 laskutettavaa vesimittaria, neljä vedenottamoa, kolme vesitornia, 6 paineenkorotusasemaa, 2 jätevedenpuhdistamoa, noin 70 jätevesipumppaamoa, talousvesiverkostoa noin 240 km, jätevesiverkostoa noin 230 km ja vakituisia työntekijöitä seitsemän.

Toimi näin

Täytä hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Toimita hakemus Keuruun Vesi liikelaitokselle hyvissä ajoin ennen kuin tarvitset liittymää. Hakemuksen tietojen perusteella toimitamme hakijalle tiedot liittämiskohdasta sekä liittymissopimuksen. Hakemuslomake löytyy kohdasta Lomakkeet tai Keuruun Veden verkkosivuilta tai sen voi noutaa Keuruun Veden toimistosta.

Kiinteistöä ei liitetä verkostoon ennen kuin liittymissopimus on allekirjoitettu omistajan/omistajien toimesta. Toimitusaika liittämistyölle on viisi arkipäivää.

Ilmoita toimistolle myös omistajan vaihtumisesta tai yhteystietojen muuttumisesta. Omistajan vaihtumisen ilmoituslomake löytyy Lomakkeet kohdasta tai Keuruun Veden verkkosivuilta tai sen voi noutaa Keuruun Veden toimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vesi- ja/tai viemäriverkostoon liitettävän kiinteistön tulee sijaita Keuruun Veden toiminta-alueella. Toiminta-alueen ulkopuolella olevan kiinteistön liittämisestä Keuruun Vesi liikelaitos päättää tapauskohtaisesti.

Palvelu on maksullinen.

Hinnasto löytyy verkkosivultamme. Hinnastossa on määritelty liittymismaksu, perusmaksu, käyttö-/kulutusmaksu, talojohdon rakentamiskorvaus, asiakkaan tilaamat työt ja matkakorvaus, vesimittarin luentamaksu, venttiilin sulkeminen ja avaaminen, vesimittarin tarkistusmaksu, lisä- ja erillisvesimittarimaksu, sako- ja umpisäiliölietteiden käsittely, viivästyskorko ja perimiskustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun Vesi liikelaitos
Muut vastuuorganisaatiotKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun Vesi liikelaitos
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun Vesi liikelaitos
Päivitetty: 12.6.2020