suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vesihuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Jyväskylän kaupunki
Alue: Jyväskylä
Palvelun kieli: suomi

Jyväskylässä vesihuolto on järjestetty yhtiömuotoisesti (Jyväskylän Energia Oy), joten kaikki vesihuollon kustannukset on perittävä yhtiön asiakkailta. Yhtiömuotoisuus tarkoittaa myös toiminnan läpinäkyvyyttä. Joissakin muissa kaupungeissa vesihuollon kustannukset voidaan kattaa esimerkiksi eri lähteistä koostuvin verovaroin. Eri kaupunkien vesikustannusten vertailu on tämän vuoksi vaikeaa.

Kiinteistöt ovat velvoitettuja liittymään vesihuoltoverkkoihin niiden toiminta-alueilla. Vapautusta vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä voi hakea Jyväskylän kaupungin ympäristötoimelta. Hakemuksessa tulee esittää perustelut vapautukselle ja vaihtoehtoiset käsittelytavat.

Vesihuollon toiminta-alueemme kartta: http://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/247-veden_jakelualue.pdf

Jyväskylän alueen kaikkien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet: http://www.jkl.fi/kaavoitus/vhltoimintaalueet


Toimi näin

Rakentajelle vesihuoltoverkkoon liittyminen: http://www.jyvaskylanenergia.fi/rakentajalle/ohjeet-tilaukset-ja-lomakkeet/vesi/vesihuoltoverkkoon-liittyminen


Kenelle ja millä ehdoin

Löytyvät verkkopalvelustamme http://www.jyvaskylanenergia.fi/

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunki (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)