suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa hyvälaatuista talousvettä Kalalammen ja Valkeisen pohjavedenottamoilta kirkonkylän ja Kuvansin alueille.

Lisäksi kunnan alueella toimii 9 vesiosuuskuntaa, joille yhtä lukuunottamatta vesilaitos toimittaa talousveden.

Viemärilaitoksen tehtävänä on puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti, lupaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jätevedenpuhdistamot on kirkonkylässä ja Kuvansissa. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet rajoittuvat pääosin taajamiin.

Toimi näin

Kunnan verkkosivuilla on yhteystiedot ja palvelunumerot:

- Palvelut - Tekniset palvelut -Tekniset palvelut - Vesi- ja viemärilaitos

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Vesi- ja viemärilaitokseen liittyminen on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 4.8.2020