suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Järvenpään kaupunki

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Järvenpää
  • Julkinen palvelu

Järvenpäässä vesihuollosta vastaa kaupungin omistama liikelaitos Järvenpään Vesi. Vesijohtovesi Järvenpäähän hankitaan Tuusulan Seudun vesilaitos kuntayhtymältä ja jätevedet johdetaan puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon.

Toimi näin

Liitokset laitoksen verkostoon tekee aina vesilaitos. Liittymäkohta on vesilaitoksen runkolinjassa tai runkolinjakaivossa. Laitos hankkii ja asentaa tonttivesijohdon rakennuksen vesimittarille asti ja asentaa vesimittarin. Työt laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaan, töiden lisäksi laskutetaan liittymismaksu. Laajennuksista laskutetaan mahdollinen lisäliittymimaksu.

Ohjeita ja lisätietoja vesilaitokselle toimitettavista asiakirjoista Järvenpään Veden verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Vesihuoltoon liittyy liittymis-, käyttö- ja ylläpitomaksuja

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJärvenpään kaupunki
Palvelusta vastaaJärvenpään kaupunki
Alue Järvenpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Järvenpään kaupunki
Päivitetty: 30.7.2021