suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän Vesi liikelaitos

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Jämsä
  • Julkinen palvelu

Jämsän Vesi liikelaitos on palvelulaitos, jolla ei ole viranomaistehtäviä, vaan se hoitaa vesihuoltolain ja liikelaitosmallin mukaisesti vesihuoltopalvelut toiminta-alueellaan. Jämsän kaupungin vesiliikelaitos toimii itsenäisenä kunnallisena liikelaitoksena Jämsän kaupungin organisaatiossa.

Toimi näin

Ennen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon liittyjä täyttää hakemuksen vesihuoltolaitokseen liittämisestä. Mukaan tarvitaan myös kaksi (2) kappaletta asemapiirroksia. Tämän jälkeen vesihuoltolaitos ja liittyjä tekevät sopimuksen liittymisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Vesi- ja viemäriverkostoon liitettävän kiinteistön tulee sijaita toiminta-alueella. Jos kiinteistö sijaitsee toiminta-alueen ulkopuolella, liittymissopimus tehdään, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan ja ylläpitämään johdot laitoksen vesijohdosta tai viemäristä kiinteistölle saakka. Liikelaitoksen johtokunta päättää mahdollisesta verkoston laajentamisesta ja kustannusten jakautumisesta liittyjien kesken. Liittymistyöstä peritään kuitenkin aina vähintään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen liittymismaksua vastaava korvaus.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Jämsän Vesi liikelaitos

Palvelusta vastaa

Jämsän Vesi liikelaitos
Tekstistä vastaa: Jämsän Vesi liikelaitos
Päivitetty: 7.12.2023