suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Vesihuolto haja-asutusalueilla

  • Palvelu
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Haja-asutus alueella vesihuolto ja jätevesihuolto tapahtuvat kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöillä voi olla esimerkiksi oma vesikaivo ja jätevesille oma säiliö. Näiden oikeaoppisesta rakentamisesta, veden laadun arvioinnin ja turvallisuuden sekä jätevesien käsittelyn hyvistä käytännöistä asiakkaat saavat tietoa ja ohjeita kunnan ympäristöpalveluista.

Toimi näin

Mikäli haja-asutusalueella sijaitseva kiinteistö halutaan liittää kunnan vesi- ja jätevesihuoltoon, tulee kiinteistön omistajan olla yhteydessä Vesi-Megaan.

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnassa kunnan hyväksymillä toiminta-alueilla. Harkinnan mukaan vesilaitos voi myös tehdä kytkentöjä tapauskohtaisesti toimialueen ulkopuolella sijaitseviin kiinteistöihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Uuden 2017 alussa tulleen hajavesiasetuksen mukaan jokaisen kunnan viemäriverkoston ulkopuolisen asuinkäytössä pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä rannasta olevan asuinkiinteistön tulee täyttää ympäristösuojelumääräykset 30.9.2019 mennessä.

Pohjavesialueella tämä tarkoittaa sitä, että talous- ja jätevesien imeytyminen maaperään on kiellettyä. Lisäksi määräykset koskevat niitä kiinteistöjä, jotka sijaitsevat yli 100 metrin päässä rannassa koskee asetuksen mukainen suojausvelvoite siinä tilanteessa, jos korjaustöissä tarvitaan kunnan rakennusvalvonnan rakennuslupaa.

Asetuksen velvoitteen ulkopuolella jäävät ennen vuotta 9.3.1943 syntynee kiinteistön omistajat tai kiinteistössä asuvat henkilöt. Kiinteistöiltä velvoitetaan kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä, käytöstä sekä huolto-ohjeista siitäkin huolimatta, että asetus ei koskisi niitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Palvelun toteuttaa

Hyrynsalmen kunta

Palvelusta vastaa

Hyrynsalmen kunta
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 28.8.2023