suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vimpelin kunta

Vesihuolto haja-asutusalueella

  • Palvelu
  • Vimpeli
  • Julkinen palvelu

Terveystarkastaja neuvoo puhtaan veden laatuasioissa ja ympäristösihteeri jätevesien käsittelyssä .

Kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä on täytettävä ympäristönsuojelulain, hajajätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 30.9.2019 mennessä. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rannasta yli 100 metrin päässä järjestelmän korjausvelvoite tulee, kun tehdän sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Ennen 9.3.1943 syntyneet kiinteistön omistajat ja siellä asuvat, ovat velvoitteen ulkopuolella.

Tausta ja lainsäädäntö

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistö käyttää kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus on mahdollista varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVimpelin kunta
Palvelusta vastaaVimpelin kunta
Alue Vimpeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vimpelin kunta
Päivitetty: 16.3.2021