suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Vesihuolto haja-asutusalueella

  • Palvelu
  • Tohmajärvi
  • Julkinen palvelu

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä on täytettävä ympäristönsuojelulain, hajajätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 30.9.2019 mennessä. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on pääsääntöisesti kielletty. Rannasta yli 100 metrin päässä järjestelmän korjausvelvoite tulee, kun tehdään sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Ennen 9.3.1943 syntyneet kiinteistön omistajat ja siellä asuvat, ovat velvoitteen ulkopuolella.

Kiinteistöillä on oltava kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje, vaikka jätevesijärjestelmää ei tarvitsisikaan korjata tai uusia.

Jos haja-asutusalueella oleva kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Terveystarkastajat neuvovat ja opastavat puhtaan veden laatuasioissa sekä rakennustarkastaja jätevesien käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Toimi näin

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmää on tarve korjata, tulee toimenpiteelle hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa. Lupahakemukseen on liitettävä mukaan asiantuntevan suunnittelijan laatima jätevesisuunnitelma. Lupahakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.

Lisätietoja vesihuoltoliittymistä voit kysyä Tohmajärven kunnan kuntatekniikan päälliköltä ja jätevesien käsittelystä rakennustarkastajalta.

Värtsilän alueen vesiliittymistä voit kysyä Värtsilän vesikunnalta.

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys antaa lisätietoja mm. kaivoveden laadusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittymisen ja rakentamisen maksut on määritelty Tohmajärven kunnan vesihuoltolaitoksen taksassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTohmajärven kunta
Palvelusta vastaaTohmajärven kunta
Alue Tohmajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 1.7.2020