suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Vesihuolto haja-asutusalueella

  • Palvelu
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Kuitenkin myös haja-asutusalueen kiinteistöjen pitää liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon silloin, kun kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen määritellyllä toiminta-alueella. Hattulan kunnan alueen vesihuolto kuuluu Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) tehtäviin, ja sieltä saa lisätietoja ja neuvoja vesihuoltoa koskeviin kysymyksiin. Verkkosivuilla on myös kartta, jossa on kuvattu vesihuoltoyhtiön toiminta-alue.

Yksityisten kaivojen veden laadusta huolehtii kaivon omistaja. Kaivon rakenne on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja varmistua, ettei kaivoon pääse pintavesiä läpivientien, kannen tai renkaiden saumakohdista. Vesi kannattaa myös tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy tai maistu. Suositus on kolmen vuoden välein.

Ympäristöterveydenhuollon Hattulassa hoitaa Hämeenlinnan kaupunki, terveystarkastajalta saa neuvoja ja opastusta veden laatuun liittyvissä kysymyksissä ja laboratoriotulosten tulkitsemisessa.

Jätevesien käsittelyyn liittyvästä viranomaisvalvonnasta Hattulassa vastaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa, joka käsitellään Hattulan kunnan rakennusvalvonnassa. Erityisalueilla, kuten pohjavesialueilla tai vesistöjen ranta-alueilla, jätevesien käsittelylle on lisäksi omia erityisiä määräyksiä. Jätevesiasioista saa neuvoja ja lisätietoa Hattulan kunnan rakennusvalvonnasta sekä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelujen ympäristötarkastajalta.

Toimi näin

Kiinteään vesijohto- tai viemäriverkkoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n.

Muissa vesihuoltoasioissa neuvovat Hattulan kunnan rakennusvalvonta sekä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelujen ympäristötarkastaja.

Tausta ja lainsäädäntö

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistö käyttää kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus on mahdollista varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta
Muut vastuuorganisaatiotHämeenlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaHattulan kunta
Alue Hattula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 14.1.2020