suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Askolan kunta

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Askola
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, jossa kohtuullisin kustannuksin on saatavilla

-riittävästi terveellistä talousvettä ja

-terveyden- ja ympäristönsuojelulain mukainen viemäröinti.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yle ...

Toimi näin

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen tulee liittyjän tehdä kirjallinen hakemus Askolan kunnan vesihuoltolaitokselle.

Liittymishakemuksen liitteeksi tulee asemapiirustus(1:500 tai 1:200) ja pohjapiirustus(1:50). Hakemuksen perusteella kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen tehdään liittyjän ja laitoksen kesken kirjallinen sopimus.Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Askolan kunta

Palvelusta vastaa

Askolan kunta
Tekstistä vastaa: Askolan kunta
Päivitetty: 22.9.2023