suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ähtärin kaupunki

Vesihuolto

  • Palvelu
  • Ähtäri
  • Julkinen palvelu

Ähtärin kaupungin vesihuollosta vastaa Ähtärin Energia ja Vesi Oy.

Yhtiön käytössa ovat seuraavat pohjavedonottamot (Kokonaisantoisuus m³/vrk)

Sileäkangas (700)

Nousunlahti (850)

Peränne (700)

Torakkakangas (750)

Vesijohtoveden laatu on tutkimustulosten mukaan seuraava:

Mikribiologinen ............................ Vesi on mikrobiologisesti puhdasta

pH .................................. ...

Toimi näin

Vesi-, jätevesi- ja lämpölaskutuksesta ja -sopimuksesta vastaa ÄEV:n toimistosihteeri.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Ähtärin kaupunki

Palvelusta vastaa

Ähtärin kaupunki
Tekstistä vastaa: Ähtärin kaupunki
Päivitetty: 7.11.2023