suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinäveden kunta

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

  • Palvelu
  • Heinävesi
  • Julkinen palvelu

Heinäveden kunta toimittaa veden kirkonkylän kaava-alueen sekä Polvijärven, Raaminmäen ja Kerman runkolinjojen alueelle Polvijärven pohjavedenottamolta.

Palokki-Varistaipale-Karvion ja Kohmanniemi-Takunniemi runkolinjojen alueille vesi johdetaan Tuusniemen puolelta Koillis-Savon Vesi Oy:n toimesta. Leväniemen alueella on oma kaivo, josta vesi johdetaan alueen verkostoon.

Kunta vastaa jätevesihuollosta kirkonkylän, Kerman, Karvion ja Valamon seutujen toiminta-alueilla.

Lisätietoja mm. maksuista lötyy osoitteesta: http://heinavesi.fi/liikennekatujaviemariverkostot

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinäveden kunta
Palvelusta vastaaHeinäveden kunta
Alue Heinävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinäveden kunta
Päivitetty: 8.6.2020