suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sotkamon kunta

Työelämäpalvelut (Kainuun Hyvinvointialueen verkkosivut)

  • Verkkosivu

Ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­luis­sa voi­mme aut­taa si­nua mo­nin ta­voin. Käym­me yh­des­sä lä­pi kans­sa­si elä­män­ti­lan­net­ta­si ja poh­dim­me, mis­tä oli­si hyö­tyä juu­ri si­nun ti­lan­tees­sa­si.

Mi­kä­li työt­tö­myy­te­si taus­tal­la on ter­vey­del­li­siä syi­tä, tuem­me si­nua oi­kei­den pal­ve­lui­den ha­ke­mi­ses­sa. Mei­dän kaut­tam­me si­nul­la on mah­dol­li­suus pääs­tä il­mai­seen ...

Palvelut

Tekstistä vastaa: Sotkamon kunta
Päivitetty: 1.2.2023