suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Verkkosivu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ot ...

Yhteystiedot

Käytön tuki

Palvelut

Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 23.5.2022