suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Kuntouttava työtoiminta (Kainuun hyvinvointialueen verkkosivu)

  • Verkkosivu

Voit työs­ken­nel­lä mo­ni­puo­li­sis­sa avus­ta­vis­sa työ­teh­tä­vis­sä. Työ­toi­min­ta rää­tä­löi­dään yk­si­löl­li­ses­ti ot­taen huo­mioon elä­män­ti­lan­tee­si.

Tu­ke­na­si on kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan oh­jaa­ja. Toi­vee­si, kou­lu­tuk­se­si, työ­his­to­ria­si se­kä työ- ja toi­min­ta­ky­ky­si ote­taan huo­mioon.

Työ­toi­min­nas­sa voit edis­tää työ- ja kou­lu­tus­val­miuk­sia tai sel­ ...

Palvelut

Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 14.2.2024