suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Aikuisten rokotukset

  • Verkkosivu
Kieli: suomi

Suo­men kan­sal­li­nen ro­ko­tu­soh­jel­ma suo­jaa myös ai­kui­siäs­sä ylei­sim­mil­tä ro­kot­tein en­nal­taeh­käis­tä­vil­tä tart­tu­vil­ta tau­deil­ta. Kat­so li­sä­tie­toa THL:n Ai­kuis­ten ro­ko­tu­soh­jel­mas­ta. Neu­vo­ja voi ky­syä oman kun­nan ro­ko­tuk­sis­ta vas­taa­val­ta ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta, jo­ko Oma­so­ten kaut­ta tai pu­he­li­mit­se.