suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Velvoitetyöllistäminen

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen, jos hänen oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aikana peruspäivärahaa saavan työttömän palvelusta vastaa Tampereen kaupunki. Kokeilun aikana ansioturvaa saavien osalta palvelun järjestää edelleen TE-toimisto.

Kuntakokeilun aikana Tampereen kaupunki järjestää myös 60 vuotta täyttäneelle peruspäivärahaa saavalle työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistämistä edistävään palveluun tai palkkatuettuun työhön muuhun kuin kunnan palveluksessa ennen kuin hänen oikeutensa palkansaajan työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan takia. Työllistymistä edistävä palvelu tai palkkatuettu työ järjestetään kestoltaan vähintään sellaisena, että työnhakijan työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehdon täyttyminen on työttömyyspäivärahan edellytyksenä. Ansioturvaa saavien osalta palvelun järjestää kuntakokeilun aikana edelleen TE-toimisto.

Jos työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille, eikä hänelle voida yllä mainitulla tavalla järjestää TE-toimistosta tai Tampereen kaupungilta sopivaa työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palveluksessa, on Tampereen kaupungin järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite). Työntekomahdollisuus järjestetään niin, että henkilö voi aloittaa työn työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttyessä. Järjestettävän työn tulee olla alan säännöllisen työajan mukaista kokoaikatyötä. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalle järjestetään hänen työkykyään vastaavaa työssäoloehdon täyttävää osa-aikatyötä.

Toimi näin

Työ- ja elinkeinotoimisto ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ohjaavat omat asiakkaansa palveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin kuuluvat ainoastaan laissa tarkoitetut työttömät työnhakijat, joilla oikeus työttömyyspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen päivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta. TE-toimisto tai Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelut kysyvät työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä, onko hän halukas käyttämään oikeutensa velvoitetyöhön. Kaupungin tarjoaman työn vastaanottaminen on vapaaehtoista. Jos asiakas on antanut suostumuksensa velvoitetyöhön ja työpaikasta on jo ehditty sopia, voi kieltäytymisestä seurata sanktioita.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 27.4.2021