suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Varhaiskasvatussuunnitelmat

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatussuunnitelma on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava opetussuunnitelma, joka perustuu varhaiskasvatuslakiin ja asetuksiin. Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma tukee ja ohjaa varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista Vantaan paikalliset erityispiirteet huomioiden. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmassa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet.

Lapsella on oikeus saada tehostettua tukea, jos häntä ei voida riittävästi tukea yleisellä tuella. Tehostetun tuen suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa säännöllisen tuen tarpeessa olevan lapsen täysipainoinen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

Monikielisyyden suunnitelma on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksen/valmistavan opetuksen oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma tehdään yhdessä lapsen huoltajien kanssa, ja siihen kirjataan toimintatavat, miten lapsen äidinkielen/-kielien osaamista ja kehittymistä tuetaan varhaiskasvatuksessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 10.8.2022