suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu
Alue Kangasala
Palvelun kieli suomi

Kangasalla toimii kuusi yksityistä päiväkotia, jotka tarjoavat varhaiskasvatuspalveluja. Lisätietoa yksityisistä päiväkodeista löytyy Yksityisen varhaiskasvatuksen nettisivulta. Joissain yksityisissä päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta.

Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuen avulla. Tukea maksetaan vanhempien valitsemalle yksityiselle hoidon tuottajalle (yksityiselle hoitajalle, yksityiselle ryhmäperhepäiväkodille tai yksityiselle päiväkodille), jonka kaupunki on hyväksynyt. Tämän lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Kangasalla on myös mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Lisätietoja palvelusetelipäiväkodeista ja palvelusetelin hakemisesta Yksityinen varhaiskasvatus palvelusetelillä-nettisivulta. Palvelusetelipäiväkoteja on myös Kangasalan ulkopuolella.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksessa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelma on nähtävillä varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus hyväksyä, ohjata ja valvoa kaupungin alueella tuotettuja varhaiskasvatuspalveluita. Lisäksi palvelun tuottajalta vaaditaan julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.


Toimi näin

Yksityiseen päiväkotiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan palvelun tuottajaan. Perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen päiväkodin kanssa, jonka perusteella voi hakea palveluseteliä tai Kelasta yksityisen hoidon tukea ja Kangasalan kuntalisää.

Lisätietoja Kangasalan yksityisen varhaiskasvatuksen nettisivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.


Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta


Palvelun toteuttaa: Kangasalan kaupunki (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)